Chevron pitches shared development of Australia’s Carnarvon basin