UK needs to electrify oil & gas platforms to reach net-zero goal, Rystad says