SapuraOMV preparing for Kanga survey offshore Australia