Dartmouth study says fracking benefits extend 100 miles – Akron Beacon Journal (blog)